Öppen Gårdsbod

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gården

Gården liggen i byn Ugglekull i Urshult i södra Småland och boningshuset är byggt 1859 efter laga skiftet då byn flyttades ut från den gamla bykärnan.
Det är en för trakten typisk liten gård med små, stenbundna åkrar med skog mellan fälten. Inslaget av lövskog är tydligt med bok och ek som de vanligaste trädslagen. Även ovanligare träd förekommer, t.ex. alm, rönn, olvon,  hassel, fågelbär, avenbok och oxel.

Att trakten har varit bebodd långt tillbaka i tiden visas bl.a. av att på en av granngården finns en hällkista, vid campingplatsen Kärrasand 1 km. norrut finns spår av en stenåldersboplats och på gården finns flera fornåkrar och en domarring.

På gården har det odlats frukt sen hundratals år och ur traditionen med fruktodling har bär- och grönsaksodling utvecklats.
De 20 hektar åker som brukas ligger nästan helt i sydsluttning och bevattnas med vatten från sjön Åsnen. Till gården hör skog som är basen för verksamheten på vintern.
Som de flesta skogsägare i Kronobergs län drabbads vi av stormen Gudrun i början av januari 2005 och i mitten av januari 2007 tog stormen Per ytterligare en massa träd. Skog som skulle växt vidare i tiotals år vräktes omkull. Vi har planterat nya träd och den som lever får se vad det blir av dessa i framtiden.

Utmed vägen strax söder om vårt boningshuset finns under Juni-September Öppen Gårdsbod på platts.

Det stora trädet framför huset är en 150-årig avenbok.

Hönsen på gården värper ibland så mycket att vi kan erbjuda ägg i Öppen GårdsbodGården från ovan. Ladugård med packrum och våt kyl.

Det lilla huset är vår gula boningshus samma hus som bilden ovan med det blommande plommonträdet.